EKI TRANSFERS d.o.o. Beograd

WESTERN UNION

Eki Transfers je prvi na prostoru Srbije i Crne Gore uveo i promovisao uslugu Western Union elektronskog transfera novca 2001. godine.

Eki Transfers je 100% posvećen usluzi Western Union-a.

Većinski član Eki Transfersa d.o.o. je privredno društvo C&C Varvias Holding S.A. Grčka, čiji je većinski član Constantinos Varvias, predsednik i direktor društva World Bridge – Payment Service SA (Platna Institucija), Principal Agent Western Union-a za Grčku od 1992. godine i suvlasnik u Platnoj Instituciji BPN za Tursku.

Eki Transfers je u 2015. godini dobio licencu NBS i postao platna institucija u Srbiji.

Eki Transfers je u 2015. godini otvorio prvu sopstvenu lokaciju u SC Ušće.

Eki Transfers je vlasnik Montenegro Transfersa, prve platne institucije u Crnoj Gori.

Za više informacija o WESTERN UNION usluzi pogledajte ovdehttp://wu.co.rs/

PLATNI PROMET

EKI TRANSFERS d.o.o. Beograd je na osnovu rešenja NBS od 13.10.2016. dobio dozvolu da može pružati platne usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun i to:

transferom odobrenja,

direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje,

korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva.

lokacije

Pronađite najbližu lokaciju na kojoj možete izvršiti plaćanje računa.

Lokacije